De Heihorsten

Ontwikkelen van natuur én realiseren van recreatieve mogelijkheden, dat is de bedoeling van de Heihorsten. Heihorsten is het gebied tussen Someren-Dorp en natuurgebied de Strabrechtse Heide. De functies bos, water en bebouwing zullen zich hand in hand ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatief gebied.

Het gebied is bij uitstek geschikt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen door de aantrekkelijke omgeving en de gunstige ligging tussen de kern Someren en het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide. Gezien de natuurlijke ligging, moet de inpassing van activiteiten heel zorgvuldig gebeuren. Uitgangspunt hierbij is dat (nieuwe) recreatieve ontwikkelingen een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten en (potentiële) natuurwaarden.